Mitja Vasle

Dopolnilna dejavnost na kmetiji
Ob rimski nekropoli 39
3311 Šempeter

D.Š: 40107337

Matična št: 2452448

Gsm: 040/427-327
E-naslov: miniranc.sempeter@gmail.com

mini-ranc-sempeter-avtomobil